Realizohet kurs ndërkombëtar online për Komunikimin në Kriza në Qendrën Rajonale për Marrëdhënie me Publikun

Komunikimi në krizë начин за справување со настанатите кризи и конфликти

Duke kaluar një nga krizat më të mëdha globale në historinë më të re të shkaktuar nga pandemia COVID-19, sërish imponohet rëndësia e zbatimit të komunikimeve efektive të krizës për suksesin e procesit të përgjithshëm të menaxhimit të krizave. Vetë efektiviteti i komunikimit në krizë është i lidhur ngushtë me nivelin e trajnimit, njohuritë e fituara dhe aftësitë praktike të stafit të marrëdhënieve me publikun. Në këtë kontekst, Qendra Rajonale e Marrëdhënieve me Publikun, në periudhën 07-11 Qershor 2021, organizoi një kurs ndërkombëtar në internet mbi komunikimin në krizë (kurs i çertifikuar nga NATO) qëllimi kryesor i të cilit ishte të trajnonte persona nga fusha e marrëdhënieve me publikun nga vendet e NATO-s dhe vendet partnere duke punuar me mediat në kohë krize. Gjatë kursit njëjavor, pjesëmarrësit nga 5 vende të NATO-s dhe partnere patën mundësinë të njihen më në detaje me mënyrën dhe parimet mbi të cilat NATO organizon komunikimin e krizës brenda procesit të menaxhimit të krizës, por edhe me mënyrat e organizimit dhe zbatimit operacioneve mediatike të NATO-s në kushte krize. Gjatë kursit, pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë për rëndësinë dhe ndikimin e mediave sociale në procesin e komunikimit në krizë si dhe mënyrat më të mira për të përdorur platformat sociale për të përcjellë informacione dhe mesazhe të bazuara në fakte tek një audiencë kyçe.
Gjithashtu në fokus të kursit ishin mënyrat për të zbuluar dhe trajtuar lajmet e rreme dhe dezinformatat që janë veçanërisht të përhapura gjatë situatave të krizës. Për më tepër, pjesëmarrësit e kursit nën drejtimin e trajnerëve të çertifikuar të mediave nga qendra patën mundësinë të pasurojnë përvojat e tyre praktike përmes praktikimit të në një intervistë në TV dhe një deklaratë TV bazuar në skenarë real të krizës.

Pas përfundimit të kursit, pjesëmarrësit morën çertifikata të pjesëmarrjes.
https://parc.mk/

Други вести
Skip to content