Në Shtëpinë e Armatës u realizua trajnimi „Capability Development Frameëork“

Në mënyrë që të rritet kapaciteti i stafit në procesin e përgjithshëm të Planifikimit, Programimit, Buxhetimit dhe Ekzekutimit, me theks në analizën e kornizës për zhvillimin e kapaciteteve, Sektori i Burimeve Njerëzore zhvilloi një trajnim në temën “Capability Development Frameëork”

Ligjerues i trajnimit ishte Xhorxh Suift – Këshilltar i Mbrojtjes në Ministrinë e Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së.

Ky trajnim ka është i dedikuar për stafin e Ministrisë dhe Armatës që janë të përfshirë në punën e programeve: administrata, personeli dhe arsimi, trajnimi në Armatë; logjistika në Armatë; pajisja dhe modernizimi; objektet dhe infrastruktura; dhe operacione paqeruajtëse dhe humanitare.

Други вести
Skip to content