Lajme

Informacione nga Ministria

Zëvendësministri Hasani u takua me ambasadorin finlandez Lahdevirt

Sot, më 23.09.2021, zëvendësministri Hasani realizoi një takim me ambasadorin e Republikës së Finlandës, Sh.T. Kimmo Lahdevirt. Në takim u shpreh mbështetja e fortë e Finlandës për fillimin e negociatave për anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, nga të dyja palët u konfirmua nisma për rritjen e bashkëpunimit ndër-ushtarak.

Maqedonia e Veriut prezantohet për herë të parë në “SHAPE Fest” të NATO-s

Këtë vit, Maqedonia e Veriut u prezantua për herë të parë në "SHAPE Fest" të NATO-s, një ngjarje ku secili prej shteteve anëtare prezanton trashëgiminë e saj kulturore dhe produktet e saj autentike.Në stendën e Maqedonisë së Veriut, e cila u organizua nga Zyra Ndërlidhëse në SHAPE me mbështetjen e komunitetit maqedonas në Mons dhe Bruksel, u prezantua materiali promovues për vendin, si dhe ushqime dhe pije autentike. Stenda tërhoqi shumë vëmendje dhe u karakterizua si një nga stendat më të bukura.SHAPE…

Konsultime dypalëshe të mbrojtjes me RF të Gjermanisë

Sot dhe nesër në Ministrinë e Mbrojtjes mbahen konsultime dypalëshe të mbrojtjes midis Maqedonisë së Veriut dhe RF të Gjermanisë.Ministria e Mbrojtjes përfaqësohet në këto konsultime nga një delegacion i kryesuar nga Shefja e Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar, nënkolonel Biljana Nikolovska, ndërsa pjesë ekonsultimeve është edhe kolonel Ali Hajro, atashe i Mbrojtjes i Maqedonisë së Veriut në Gjermani.Delegacioni gjerman kryesohet nga kolonel Kristian Shmid, Shef i Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar me vendet…

Raporti tremujor për inspektimin e realizuar për periudhën prill – qershor 2021

Sektori për inspektim në mbrojtje në përputhje me nenin 166-d të Ligjit për Mbrojtje ("Gazeta zyrtare e RM" Nr. 42/01; 05/03; 58/06; 110/08; 51/11; 151/11; 185? 11; 215? 15 dhe 42/20) është i detyruar të përgatisë dhe t'i paraqesë Ministrit të Mbrojtjes një raport tremujor për botim në faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Në këtë periudhë tremujore, Sektori për Inspektim në Mbrojtje inspektoi dhe kontrolloi zbatimin e rregulloreve në katër njësi organizative të Ministrisë së Mbrojtjes dhe gjashtë njësi komanduese…

Informacion mbi përdorimin e kampeve automobilistike në Ohër dhe Dojran të Vjetër

Sektori për Shërbime, Turizëm, Park Automjetesh, Mirëmbajtje dhe Sigurim informon të gjithë punonjësit e interesuar në Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut se sezoni turistik veror 2021 në K.A. "Vasko Karangeleski" Shën Naum, Ohër dhe KA "Dojran" në Dojran të Vjetër fillon nga 10.07.2021. Kërkesa për akomodim në objektet e përmendura dorëzohet në SSHTPAMS, Njësia e Shërbimeve dhe Turizmit, Shtëpia e Armatës Shkup. Pas marrjes së kërkesës, do të njoftoheni me telefon…

Realizohet kurs ndërkombëtar online për Komunikimin në Kriza në Qendrën Rajonale për Marrëdhënie me Publikun

Duke kaluar një nga krizat më të mëdha globale në historinë më të re të shkaktuar nga pandemia COVID-19, sërish imponohet rëndësia e zbatimit të komunikimeve efektive të krizës për suksesin e procesit të përgjithshëm të menaxhimit të krizave. Vetë efektiviteti i komunikimit në krizë është i lidhur ngushtë me nivelin e trajnimit, njohuritë e fituara dhe aftësitë praktike të stafit të marrëdhënieve me publikun. Në këtë kontekst, Qendra Rajonale e Marrëdhënieve me Publikun, në periudhën 07-11 Qershor 2021, organizoi një kurs…
Skip to content