Informacion mbi përdorimin e kampeve automobilistike në Ohër dhe Dojran të Vjetër

Sektori për Shërbime, Turizëm, Park Automjetesh, Mirëmbajtje dhe Sigurim informon të gjithë punonjësit e interesuar në Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut se sezoni turistik veror 2021 në K.A. “Vasko Karangeleski” Shën Naum, Ohër dhe KA “Dojran” në Dojran të Vjetër fillon nga 10.07.2021. Kërkesa për akomodim në objektet e përmendura dorëzohet në SSHTPAMS, Njësia e Shërbimeve dhe Turizmit, Shtëpia e Armatës Shkup. Pas marrjes së kërkesës, do të njoftoheni me telefon 7 ditë para fillimit të ndërrimit.

Ndërrimet për akomodim në autokampet janë:

Nr. rend.FILLIMI I NDËRRIMITMBARIMI I NDËRRIMITNUMRI I NETEVE
1.11.07.202120.07.20219
2.21.07.202130.07.20219
3.01.08.202110.08.20219
4.11.08.202120.08.20219
5.21.08.20230.08.20219

 

Personi i kontaktit për dorëzimin e aplikacioneve për K. A. Shën Naum “Vasko Karangeleski” është Vesna Pushkoska Taneska tel.071 / 339-430, dhe për KA “Dojran” Dojrani i vjetër është Goce Dojosevski 070 / 403-366.

Kërkesë – shkarko

 Çmimore për sezonin turistik veror 2021

Други вести
Skip to content