Раководители на сектори

Име и презимеКонтакт телефонКонтакт е-маил адреса
Сектор за поддршка на министеротМирјана Штеријова
– по овластување
328 21 53mirjana@mod.gov.mk
Сектор за комуникации, аналитика и оперативна поддршкаполковник
Иван Атанасоски
– по овластување
328 24 37ivan.atanasoski@mod.gov.mk
Сектор за внатрешна ревизијаБилјана Јовановска
– по овластување
323 91 19biljana.jovanovska@mod.gov.mk
Сектор за инспекција во одбранатаБлагица Трошанска
– по овластување
328 39 89blagica.trosanska@mod.gov.mk
Сектор-служба за воена безбедност и разузнавањеполковник
Горан Василевски
324 75 42goran.vasilevski@mod.gov.mk
Сектор за политика и планирањеполковник
Горан Илиоски
328 21 38goran.ilioski@mod.gov.mk
Сектор за меѓународна соработкапотполковник
Билјана Николовска
328 20 80biljana.nikolovska@mod.gov.mk
Сектор за цивилно-воена соработка со регионални центри за одбранаТони Петрески328 25 31toni.petreski@mod.gov.mk
Сектор за правни работиАрефат Весељи
– по овластување
328 22 18arefat.veseli@mod.gov.mk
Сектор за човечки ресурсипотполковник
Предраг Кочовски
– по овластување
328 25 21predrag.kocovski@mod.gov.mk
Сектор за финансииЦвета Спасеска
– по овластување
328 22 11cveta.spaseska@mod.gov.mk
Сектор за логистикаБујар Мустафаи328 30 21bujar.mustafai@mod.gov.mk
Сектор за недвижностиБилјана Ефтимова
– по овластување
328 25 68biljanae@mod.gov.mk
Сектор за услуги и туризам, возен парк, одржување и обезбедувањеДејан Белевски
– по овластување
328 25 11dejan.belevski@mod.gov.mk
Сектор К-4Аленка Ѓорѓиева328 20 92alenkag@mod.gov.mk
Сектор за наменско производствоЕлизабета Чуповска – Ристова328 37 68elizabeta.cupovska@mod.gov.mk
Служба за историја – музеј на мировни и безбедносно – одбранбени истражувања322 78 35
Сектор – воено воздухопловен авторитетполковник
Валентин Ивановски
328 20 44valentin.ivanoski@mod.gov.mk

11.08.2021г.

Skip to content