Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период април – јуни 2017 година

Во периодот април – јуни 2017 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ

1. ЦСТ (Центар за снабдување и транспорт) – 24.04.2017год. – 04.05.2017 год.

2. 4.мпб (4.механизиран пешадиски баталјон) – 29.05.2017год. – 01.06.2017год.

3. ЦОП (Центар за обука на питомци) – 15.06.2017год. – 10.07.2017год.

Б) Вонреден инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ

1. Издвоени стражи кои вршат физичко обезбедување во складовите за М и МЕС на АРМ 25.04.2017год – 28.04.2017год

В) Контролен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана

1. Единица за локална самоуправа – Ранковце – 27.04.2017 год.

Забелешка: Планираните редовни инспекциски надзори за единиците за локална самоуправа Охрид, Дебарца, Маврово – Ростуше и контролниот инспекциски надзор за единиците за локална самоуправа Сарај и Чаир не се реализирани од објективни причини.

Skip to content