Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јули – септември 2017 година

Во периодот Јули – Септември 2017 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ

1. Воздухопловна Бригада – 25.09.2017год. – 29.09.2017 год.

Б) Контролен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана

1. Единица за локална самоуправа –Кривогаштани – 05.09.2017 год.

2.Единица за локална самоуправа – Крушево – 06.09.2017год.

3. Единица за локална самоуправа – Кавадарци – 12.09.2017год.

4. Единица за локална самоуправа – Врапчиште – 14.09.2017год.

Skip to content