Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јули – септември 2019 година

Во периодот Јули – Септември 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ

1. Редовен инспекциски надзор – Баталјон за воздушно набљудување и јавување – 24.09 – 26.09.2019 год.

Б) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на цивилната одбрана

1.Редовен инспекциски надзор – ЈП Македонски Железници – 25.09.2019година

Skip to content