Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јануари – март 2018 година,

Во периодот Јануари – Март 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ

 1. Центар за одгледување и дресура на службени кучиња – Скопје – 13.02.2018 – 16.02.2018 година.
 2. Баталјон Воена полиција – 26.03.2018 – 30.03.2018година.

Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана

 1. Единица за локална самоуправа – Свети Николе – 20.02.2018 год.
 2. Единица за локална самоуправа – Лозово – 22.02.2018год.
 3. Единица за локална самоуправа –Пласница – 20.03.2018год.
 4. Единица за локална самоуправа –Прилеп – 21.03.2018год.

В) Вонредни инспекциски надзори

 1. Воена академија – Генерал Михајло Апостолски – 29.01.2018 – 31.01.2018год.
 2. Воена академија – Генерал Михајло Апостолски -16.02.2018 – 16.03.2018год.
 3. Сектор за човечки ресурси – 05.02.2018 – 09.02.2018год.
 4. Сектор за логистика и ГШ на АРМ – 06.03.2018 – 09.03.2018год.
 5. Сектор за логистика и ГШ на АРМ – 05.02.2019 – 09.02.2018год.
Skip to content