Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период април – јуни 2018 година,

Во периодот Април – Јуни 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ
1. Редовен инспекциски надзор –2.мпб- Штип – 11.04.2018 – 17.04.2018година.
2. Редовен инспекциски надзор – 2.мпб- Штип – 25.04.2018 – 26.04.2018година.
3. Редовен инспекциски надзор – 1.лб – Штип – 14.05.2018 – 17.05.2018година.
4. Редовен инспекциски надзор – Сквадрон за борбени хеликоптери – Петровец – 19.06.2018 – 22.06.2018година.

Б) Вонреден инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ
1. Вонреден инспекциски надзор – Во делот на спроведување на курсевите и тестирањата за странски јазици кои се спроведуваат во и за потребите на МО и АРМ – 20.04.2018 – 10.05.2018година.
2. Вонреден инспекциски надзор – Касарна Чеде Филиповски Даме – Кичево 20.04.2018 – 24.04.2018година

В) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана
1. Инспекциски надзор – Единица за локална самоуправа Босилово – 18.04.2018година.
2.Инспекциски надзор – Единица за локална самоуправа – Василево – 19.04.2018година.
3. Инспекциски надзор – Единица за локална самоуправа – Маврово и Ростуше – 03.05.2018година.
4. Инспекциски надзор – Единица за локална самоуправа – Демир Хисар – 08.05.2018година.
5. Инспекциски надзор – Единица за локална самоуправа – Ресен – 09.05.2018година.
6. Инспекциски надзор – Единица за локална самоуправа – Центар Жупа – 04.06.2018година.
7. Инспекциски надзор – Единица за локална – Дебар – 05.06.2018година.

Skip to content