Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јули – септември 2018 година

Во периодот јули – септември 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ
1. Редовен инспекциски надзор – Центар за електронско извидување – Касарна „ Гоце Делчев“ – 11.09.2018 – 14.09.2018година.

Б) Вонреден инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ
1. Вонреден инспекциски надзор – Организирање и реализација на дежурствата во 1.мпбр – Петровец – 03.07.2018 до 13.07.2018година

Skip to content