Известување за реализиран инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната, во период Јануари – Март 2017 година

Во периодот Јануари – Март 2017 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ

1) Чета за АБХО – 21.02 – 24.02.2017година

2) Центар за изработка на доктрини,правила,упатства и научени лекции – 20.03 – 22.03.2017година

Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана

1. Единица за локална самоуправа – Гостивар– 21.02.2017 год.

2.Единица за локална самоуправа – Врапчиште – 22.02.2017год.

3. Единица за локална самоуправа – Кавадарци –21.03.09.2017год.

4. Единица за локална самоуправа –Росоман – 22.03.2017год.

5)Сектор за финансии – 27.03.2017 – 31.03.2017год

В) Контролен инспекциски надзор – Одделение за инспекција за цивилна одбрана

1)Единица за локална самоуправа – Гази Баба – 16.02.2017год.

2) Единица за локална самоуправа – Арачиново – 29.03.2017год

Skip to content